Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

Kalite Politikamız

* Yasalar çerçevesinde müşteri memnuniyetini sağlamak ve müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamak.
* Müşterilerimizin sürekli ve kalıcı olmasını garanti edecek seviyede hizmet ve ürün kalitesi gerçekleştirmek.
* Çalışanlarımıza değer vermek, sürekli gelişmelerine yardımcı olmak,
* Güvenli, sağlıklı çalışma ortamları temin etmek.
* Her konuda önerilerini ve katılımlarını almak.
* Kalite yönetim sistemimizde sürekli iyileştirilemsi için gerekli tüm çalışmaları yapmak
* Hizmet ve üretimimizi; zamanında, kalite yönetim sistemlerine ve yasal şartlara uygun olarak yapmak kalite politikamızdır.
* Yenilikçi yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi
* Kalite yönetim sisteminin iyi işlemesini ve sürekli gelişmesini sağlamak,
* Çevreye karşı duyarlı olmak, gerekli önlemleri almak ve bu önlemlerin niteliğini geliştirmek için sürekli çaba göstermek.
* Gücünü birlik ve dayanışmadan alan keyifli bir çalışma ortamı yaratmak,
* Her seviyedeki firma çalışanlarının yaratıcılık ve yeteneklerinin gelişimini destekleyerek işgücü kalitesini yükseltmek, 

Kalite Belgelerimiz